หน้าที่เด็ก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(สร้อย) เด็กเอ๋ยเด็กดี ต้องมีหน้าที่สิบอย่างด้วยกัน (ซ้ำ)

หนึ่ง นับถือศาสนา
สอง รักษาธรรมเนียมมั่น
สาม เชื่อพ่อแม่ครูอาจารย์
สี่ วาจานั้นต้องสุภาพอ่อนหวาน
ห้า ยึดมั่นกตัญญู
หก เป็นผู้รู้รักการงาน
เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ
ต้องมานะบากบั่นไม่เกียจไม่คร้าน
แปด รู้จักออมประหยัด
เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล
น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ
ให้เหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา
สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์
รู้บาปบุญคุณโทษสมบัติชาติต้องรักษา
เด็กสมัยชาติพัฒนา
จะเป็นเด็กที่พาชาติไทยเจริญ
(สร้อย จบ )
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์


ลำนำเพลงหน้าที่เด็ก


© 25…..หน้าที่เด็ก
…ภาษิตเตือน เหมือนมณี อันมีค่า
จงเสาะหา สะสม ที่คมขำ
ไว้เตือนตน พ้นพาล การกระทำ
ทุกยามค่ำ ยกยึด ประพฤติดี
…การเรียนร่ำ สำคัญ แม้ชั้นต้น
ต้องอดทน ทุกอย่าง วางวิถี
สร้างรากฐาน สานส่ง มั่นคงมี
เป็นเครื่องชี้ ว่าจะไป ถึงไหนกัน
…อนาคต สดใส หรือไปดับ
ขึ้นอยู่กับ ตอนต้น ทนขยัน
ถ้าเรียนดี เหมือนมีทุน หนุนอนันต์
เรียนทุกขั้น คล่องแคล่ว ทุกแนวทาง
…ถ้าเกียจคร้าน งานหย่อน แต่ตอนต้น
จะส่งผล ภายหน้า ทุกท่าขวาง
เรียนอะไร ไม่รุด สุดระคาง
จะเคว้งคว้าง มืดมน พ้นทวี
แม่สายบัว
 
เชิญส่งลำนำเพลงหน้าที่เด็ก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium