มาร์ชชาวไทย
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(หมู่) พวกเราชาวประชาชาวไทย
เทินทูนชาติไว้ดวงใจมั่นในเสรี
เราเป็นไทย ร่วมใจสมานไมตรี
มุ่งสามัคคี เลือดเนื้อชีวี ต้องพลีเพื่อไทย
พวกเราชาวประชาชาวไทย
เทินทูนชาติไว้ดวงใจมั่นในเสรี
เราเป็นไทย ร่วมใจสมานไมตรี
มุ่งสามัคคี เลือดเนื้อชีวี ต้องพลีเพื่อไทย
(ช.) ประชาธิปไตยนั้นชาวไทยบูชา
ปกครองกันมาฝังอยู่ในจิตใจ
(ญ.) วัฒนธรรมของชนชาวไทย
วิไลเกียรติและวินัย ซาบซึ้งวิญญา
(ช.) ประชาธิปไตยนั้นชาวไทยบูชา
ปกครองกันมาฝังอยู่ในจิตใจ
(ญ.) วัฒนธรรมของชนชาวไทย
วิไลเกียรติและวินัย ซาบซึ้งวิญญา
(เดี่ยว) ชาตินั้นเหนือชีวา ใฝ่เทิดในองค์ กษัตริย์ศาสนา
สิทธิของมวลประชา ทั่วโลกาเคารพเพียงใจ
(หมู่) ชาตินั้นเหนือชีวา ใฝ่เทิดในองค์ กษัตริย์ศาสนา
สิทธิของมวลประชา ทั่วโลกาเคารพเพียงใจ
(ช.) เราชาติไทย รักษาแผ่นดินไทย
(ญ.) ไว้
(ช.) หากศัตรู บุกรุกทุกคนร่วมใจ
(ญ.) รบ
(ช.) และ
(ญ.) เอาชัย
(ช.) ยอมตาย
(ญ.) เอาชัย
(ช.) เพื่อชาติไทยนั้นยืนยง
(ญ.) เอาชัย ไชโย
(หมู่) ชาติไทยจะเป็นไทยอยู่ ด้วยพวกเราเชิดชูให้มั่นคง
เลือดเนื้อยอมพลีธำรง ให้ชาติคงคู่ฟ้าดินสลาย
(ช.) เราชาติไทย รักษาแผ่นดินไทย
(ญ.) ไว้
(ช.) หากศัตรู บุกรุกทุกคนร่วมใจ
(ญ.) รบ
(ช.) และ
(ญ.) เอาชัย
(ช.) ยอมตาย
(ญ.) เอาชัย
(ช.) เพื่อชาติไทยนั้นยืนยง
(ญ.) เอาชัย ไชโย
(หมู่) ชาติไทยจะเป็นไทยอยู่ ด้วยพวกเราเชิดชูให้มั่นคง
เลือดเนื้อยอมพลีธำรง ให้ชาติคงคู่ฟ้าดินสลาย


บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์, ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
๑.แต่งขึ้นในปี ๒๕๑๘
๒.ขับร้องและบรรเลงโดยวงสุนทราภรณ์ (กรมประชาสัมพันธ์)
๓.อยู่ในแผ่นเสียง ชุด เพลงปลุกใจ/ทหารเสือพระราชินี มีเพลงทหารเสือพระราชินี , ลูกแก้วสกุลไทย , มัวสนุกทุกข์สนัด , อนุสติไทย , ไทยวิวัฒน์ ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ (กรมประชาสัมพันธ์)
๔.คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ ร้องนำ
๕.ท่อนที่ว่า (ช.) เพื่อชาติไทยนั้นยืนยง
(ญ.) เอาชัย ไชโย
ชายหญิงร้องพร้อมกัน
การ์ฟิลด์, ดำริ

ลำนำเพลงมาร์ชชาวไทย


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชชาวไทย


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium