ประจวบฯไม่คลายจากหัวใจ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ชื่นชม ร่วมชมรมความสัมพันธ์
เลือดชาวประจวบรักมั่น ต่างมีจิตผูกพัน ถึงวันมาร่วมใจ

เฝ้าคอย ไม่เลื่อนลอยดังฝันไป
เมื่อเราสร้างความยิ่งใหญ่ ประจวบฯร่วมพลังใจ มิได้เหินห่างกัน

เพื่อความหลังอันวิจิตร เรารวมญาติมิตร ใกล้ชิดเพิ่มความสัมพันธ์
พวกเราร่วมรักมั่น ในวันอันมีความหมาย

เพื่อเตือน ว่าเรารักกันมิคลาย
จะจำวันนี้ไม่หน่าย ชื่อประจวบฯไม่หาย มลายจากหัวใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เพชรบุรี
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุพรรณิการ์ ฉายาลักษณ์

ลำนำเพลงประจวบฯไม่คลายจากหัวใจ


 
เชิญส่งลำนำเพลงประจวบฯไม่คลายจากหัวใจ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium