มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ญ. วิทยาศาสตร์มหิดล มะพวกเราพร้อมกัน
ช. ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน สามัคคีมั่งดำรง
ญ. วิทยาศาสตร์มหิดล ทุกคนต่างเสริมส่ง
พร้อม เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
ช. รู้เรียนรู้เรื่องวิชา ทุกข์ยากต่างฝ่าพันไป
ญ. สู่ทางวิทยาศาสต์วิไล พวกเราร่วมใจปรีดา
พร้อม ศึกษาวิจัยค้นคว้า ใช่เพียงมุ่งหมายปริญญา
แต่เพื่อร่วมพัฒนา วิทยาศาสตร์ของชาติเอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... chong
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
เพลงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
chong

ลำนำเพลงมาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium