เสียดายเดือน1
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง โกมาลย์ จันทร์เรือง-จ.ศิลปบรรเลง
ทำนอง โกมาลย์ จันทร์เรือง-จ.ศิลปบรรเลง     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
บนฟากฟ้าเวลารัตติกาล
งามใดไม่เทียบเปรียบปานจันทร์เพ็ญ
ดูดวงแขแลผ่องส่องแสงเย็น
น้ำค้างกระเซ็นละอองต้องกายา

ดึกฉะนี้ไห้หวนทวนคะนึง
ใจร้าวรึงถึงรักที่ร้างรา
ปั่นป่วนครวญใจใฝ่หา
มีแต่จันทราเป็นเพื่อนเตือนใจ

ลมพัดกลิ่นผกาหอมระรื่น
ช่วยให้ชื่นชุ่มใจผ่องใส
เมฆที่ลอยนั้นคอยเตือนฤทัย
มิให้ใจเลือนลับไปกับเดือน

ดาวเดือนเริ่มเลือนรุ่งอรุณ
เรื่อเรืองจำรูญแพรวพราวเห็นดาวเคลื่อน
ใจหาย เสียดายดวงเดือน
ยามลอยเลื่อนแสงส่องต้องตา

ศศิธรต้องจรลับไป
พาให้ใจร้าวระบมตรมหนักหนา
จากเรือนเหมือนเดือนจากนภา
ทุกเวลารัญจวนป่วนใจบ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / สุนทรีย์บันเทิง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์

ลำนำเพลงเสียดายเดือน1


 
เชิญส่งลำนำเพลงเสียดายเดือน1


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium