ตะลุงตะเลง
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เพลินชมกรุง ตะลุงบรรเลง
เสียงกลองครื้นเครง แต่เพลงตะลุง
โยกกันไป เพื่อไม่ให้ลงพุง
จังหวะตะลุง กระทุ้งดีจริง
ชาวตะเลง ครื้นเคงตะลุง
ป๊ะตุงเท่งตุง กระตุ้งกระติ้ง
โอบคู่ไว้ มิให้ใครช่วงชิง
สะบัดสะบิ้ง ยอดหญิงกานดา
โนงเนง โนงแกละ เพลงนี้แหละสุขอุรา
มาสนุกเฮฮา มาเถิดหนา สุขากับเพลงตะลุง
พี่เป็นคนพื้นเมืองตะเลง
ทุกวันครื้นเครง แต่เพลงตะลุง
ไม่ว่าใคร ทั้งที่ในนอกกรุง
จังหวะตะลุง กระทุ้งดีจริง

(ซ้ำทั้งหมด)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์

ลำนำเพลงตะลุงตะเลง


 
เชิญส่งลำนำเพลงตะลุงตะเลง


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium