สาวงามเมืองใต้
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สาวงามเมืองใต้

ญ.โอ้แคว้นแดนตะลุง
ช. ตะลุงนี้เป็นอย่างไร
ช. รุ่งเรืองประเทืองใจ
ญ. เพลินใจในคำลวง
ช. งามติดตรึงอารมณ์เหมือนดังแคว้นพรหมน่าชมดั่งแดนทอง
ช. งามสาวชาวเมืองใต้
ญ. ตรงไหนที่ใจปอง
ช. ทั่วกายใจที่ยินยอม
ญ. ให้ลองให้ลองชม
ช. เจ้าอย่าหวั่นอารมณ์พี่ชายหมายชมภิรมย์ตลอดไป
ช. พี่เคยท่องทั่วไทย ไม่ใฝ่ใจแลเหลียว หลงรักเธอแน่นเหนียวรักจริงแท้เทียวรักเดียวพี่ฝากใจ
ช. เจ้าเอ๋ยจงเชื่อคำ
ญ. เธอเอ๋ยน้ำใจชาย
ช. พี่พร้อมมอบใจและกาย
ญ. หวั่นใจจะลวงหลอกดม
ช. ไม่คิดจะลองดมหวังได้ชื่นชมภิรมย์ตลอดไป

ญ.กายภักดิ์มิวอนคำ
ช. ความรักในดวงใจ
ญ.จำเธอละเมอไป
ช. หัวใจรักเจ้าพูดจริง
ญ. พอพี่ได้แอบอิงหัวใจพักพิงก็ทิ้งไปเมืองกรุง งามสาวชาวเมืองใต้
ช. จับใจพี่ชาวกรุง
ญ. พองามแค่ชาวตะลุง
ช. ตะลุงงามอื่นใด
ญ. คงไม่มีสิ่งใดงดงามไฉไลมัดใจได้แน่นอน
ญ. ถ้าหากเชื่อคารม กลัวจะตรมอาวรณ์ กลัวพี่จะถ่ายถอดรักจางร้างจรมิจรมาอีกหน
ญ. กลัวนักหัวใจชาย
ช. เชื่อคำพี่สักคน
ญ. ลองรักคนเบื้องบน
ช. คนนี้มีใจเดียว
ญ. เรารักกันกลมเกลียว
พร้อม เราร่วมใจเดียวรักเดียวตลอดไป

ดนตรี .....

ญ.กายภักดิ์มิวอนคำ
ช. ความรักในดวงใจ
ญ.จำเธอละเมอไป
ช. หัวใจรักเจ้าพูดจริง
ญ. พอพี่ได้แอบอิงหัวใจพักพิงก็ทิ้งไปเมืองกรุง งามสาวชาวเมืองใต้
ช. จับใจพี่ชาวกรุง
ญ. พองามแค่ชาวตะลุง
ช. ตะลุงงามอื่นใด
ญ. คงไม่มีสิ่งใดงดงามไฉไลมัดใจได้แน่นอน
ญ. ถ้าหากเชื่อคารม กลัวจะตรมอาวรณ์ กลัวพี่จะถ่ายถอดรักจางร้างจรมิจรมาอีกหน
ญ. กลัวนักหัวใจชาย
ช. เชื่อคำพี่สักคน
ญ. ลองรักคนเบื้องบน
ช. คนนี้มีใจเดียว
ญ. เรารักกันกลมเกลียว
พร้อม เราร่วมใจเดียวรักเดียวตลอดไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดีเจอร
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : เลิศ ประสมทรัพย์ , ชวลี ช่วงวิทย์

ลำนำเพลงสาวงามเมืองใต้


© ดีใจที่มาเป็นสมาชิกคนรักบ้านสุนทราภรณ์
วัชระพล กันทพลหาญ
 
เชิญส่งลำนำเพลงสาวงามเมืองใต้


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium