วทค. สัมพันธ์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ในอาศรมฤๅษีล้วนศิษย์ที่ภักดีบูชา
เทพมีฤทธิ์มนตราชักชวนมาศึกษาร่วมกัน
อาชีวะครูช่างเราเปรียบเหมือนเงาสร้างผองชีวัน
เป็นช่างกลไฟฟ้าอนันต์ทางช่างอันสำราญโยธา

ขวัญอันมั่นใจซึ้งในความดีสมค่า
สีเราศรัทธาขาวต้องตาเลือดหมูคู่กัน
ศิษย์ วทค. ช่างคลอสัมพันธ์กันมั่น
จิตใจผูกพันหากร้างกันใฝ่ฝันไม่คลาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
เป็นเพลงของวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา
ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตเทเวศร์

แผ่นเสียงชุดนี้มี 4 เพลง

มาร์ชวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา (หมู่)
วทค. สัมพันธ์ (สุนทราภรณ์)
รำวงสี่เสาเทเวศร์ (วินัย-ศรีสุดา นำหมู่)
วันดีปรีดา (ศรีสุดา รัชตะวรรณ)
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงวทค. สัมพันธ์


 
เชิญส่งลำนำเพลงวทค. สัมพันธ์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium