สวรรค์อุรา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
มองให้ไกลกว่าฟ้ากั้นไว้สิเพื่อน
ฝากฟ้าเหมือนจะร้องเตือนตาเศร้าเฝ้าฝัน
มองเหม่อไปสู่ฟ้าหล้าไหนใดนั่น
เพื่อโพ้นนั้นอภินันท์สวรรค์อุรา

ซึ่งคงมีวิมานสวรรค์อันต้องห้าม
ซึ่งคงมีหวังวามคล้อยตามเมฆมา
พาจิตใจที่ร้างที่ไร้คุณค่า
ล่องระฟ้าหาชะตาชีวิตใหม่ครัน

มองให้ไกลกว่าฟ้ากั้นไว้สิเล่า
โน่นฟ้าเขานี่ฟ้าเราเนาเนื่องเฟื่องฝัน
ฤๅโลกเราผิดเขาเศร้าซึ้งพรึงพรั่น
อย่าเสียขวัญ แสวงมันสวรรค์อุรา

ซึ่งคงมีซักวันที่ขวัญพลันชื่นมื่น
ซึ่งคงมีซักคืนขวัญยืนตื่นตา
ดูหมู่ดาวอะเคื้ออะคร้าวพราวจ้า
จากโพ้นฟ้าแย้มยิ้มมาปราศรัยกับเรา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา รัชตะวรรณ

ลำนำเพลงสวรรค์อุรา


 
เชิญส่งลำนำเพลงสวรรค์อุรา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium