ธิดาพิฆเนศวร์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ช. ดอกฟ้าธิดาพิฆเนศวร์
สวยเป็นพิเศษงามกว่าน้องนางใด
พร้อมความดีแน่แม่พิมพ์ของชาวไทย
นวลผ่องยองใยช่างตรึงใจติดตรา
ญ. บัวขาว ขาวแวววาวงามยิ่ง
สูงเกินทุกสิ่งเป็นดอกไม้บูชา
ขาวบริสุทธิ์ดอกไม้พุทธบูชา
องค์ศาสดาค่าเกินล้ำคำชม
ช. บุตรีสวยดั่งนางฟ้า
ญ. บุตราสวยสง่าสม
พร้อม. หญิงชายน่าชื่นชม
ช่างดีสมควรนิยมสังวร
ช. จอมขวัญ ขวัญใจงามยิ่งใหญ่
วิทยาลัยครูแห่งพระนคร
พร้อม. สวยงามหมดจดเกียรติยศกำจร
ดังหนึ่งอัปสรแห่งฟากฟ้าลาวัณย์
.....ดนตรี.....
ช. บุตรีสวยดั่งนางฟ้า
ญ. บุตราสวยสง่าสม
พร้อม. หญิงชายน่าชื่นชม
ช่างดีสมควรนิยมสังวร
จอมขวัญ ขวัญใจงามยิ่งใหญ่
วิทยาลัยครูแห่งพระนคร
สวยงามหมดจดเกียรติยศกำจร
ดังหนึ่งอัปสรแห่งฟากฟ้าลาวัณย์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เพชรบุรี
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์ , บุษยา รังสี
เพลงประจำวิทยาลัยครูพระนคร บางเขน
เพชรบุรี

ลำนำเพลงธิดาพิฆเนศวร์


© เพลงธิดาพิฆเนศวร์ คำร้อง-ทำนอง ครูใหญ่ นภายน บันทึกสียงที่ห้องอัดเสียงโลต้า ซอยศูนย์วิจัย ประมาณปี 2524 จัดทำโดยองค์การนักศึกษา วค.พระนคร ประสานงานจัดทำโดยนายไพบูลย์ ภักดีพินิจ
ไพบูลย์
© เพลงสถาบันราชภัฎพระนคร ชุดนี้เป็นแผ่นเสียงขนาด 7 นิ้ว รวม 4 เพลง 1.ถิ่นบัวงาม (จังวะแทงโก้) ขับร้อง ยรรยงค์ เสลานนท์ 2.จำลาพระนคร (จังวะบีกิน) ขับร้อง บุษยา รังสี 3.ธิดาพิฆเนศร์ (จังวะวอลซ์) ขับร้อง ยรรยงค์ เสลานนท์ และบุษยา รังสี 4.รื่นเริงพระนคร (จังวะรำวง) ขับร้องหมู่ ยรรยงค์ เสลานนท์ , จั่นทิพย์ สุฐินบุตร , ไพบูลย์ ภักดีพินิจ และคุณนาตยา ทั้ง 4 เพลง คำร้อง-ทำนอง ครูใหญ่ นภายน (แผ่นเสียงที่ผมมีอยู่ 1 แผ่น จะหาช่องทางเผยแพร่ทางออนไลน์ในโอกาสต่อไป
ไพบูลย์
 
เชิญส่งลำนำเพลงธิดาพิฆเนศวร์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium