ถึงพี่
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง 'ธาตรี'
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หาดงามยามเห็น เหมือนเช่นครั้งมา
คู่ชื่นชีวา แล้วเริงร่าแจ่มใส
ผิดเพียงวันนี้ หนอพี่แสนไกล
แม้นมีพี่ใกล้ คงได้พลอยชม

หมู่เรือใบน้อยทะยอยเข้าฝั่ง
ดั่งนกคืนรัง เห็นแล้วช่างขื่นขม
พี่เคยเชยชิดสมจิตภิรมย์
เหมือนวิมานล่ม ไม่สมดวงใจ

โครมครืนคลื่นหวนทวนฝั่งดั่งเพลงที่พี่กล่อม
อารมณ์จึงน้อมถึงพี่ผู้มีแต่ฝังใจ
ลมโชยโปรยพรมเหมือนดังพี่ชม สุขสมเพียงละเมอไป
มองดูทางไหนชื่นใจดั่งมีพี่ชิดเชย

โน่นทิวมะพร้าวไหวราวครื้นเครง
ได้ลมบรรเลง เหมือนดังเร่งพี่เอ๋ย
โปรดมาเถิดหนา เพราะว่าเหมือนเคย
เหมือนคำที่เอ่ย เฉลยลอยมา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงถึงพี่


 
เชิญส่งลำนำเพลงถึงพี่


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium