เสียดายบัว
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หม่อมราชวงศ์กุศทิน สนิทวงศ์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พิศโฉมเพียงโสมสว่างหล้า
ซาบอุราซ่าจิตพิศวง
ดูยิ่งงามทรามสงวนนวลอนงค์
งามทรวดทรงสารพัดมัดฤดี

เสียดายดอกบัวงาม
แลดูทรามสิ้นศรี
ความแฉล้มสองแก้มเทวี
ข่มสีบัวสดหมดงาม

นวลนางแนบน้ำงามเนื้อนวล
ดูยั่วยวนชวนพิศจิตวาบหวาม
ระอวบอ่อนเอวองค์นางนงราม
เพลินความงามสาวรุ่นดรุณี

เสียดายดอกบัวงาม
แลดูทรามสิ้นศรี
ความแฉล้มสองแก้มเทวี
ข่มสีบัวสดหมดงาม


บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ , สุนทราภรณ์ , ยรรยงค์ เสลานนท์

ลำนำเพลงเสียดายบัว


© เสียดายบัวกลัวช้ำจำทนหมอง
ภู่ผึ้งผองปองไล้ไม่อาจหนี
ถูกคลึงเคล้าเล้าโลมซ้ำถูกย่ำยี
จนหมดศรีราคีทั่วบัวสิ้นงาม
พิศนวลนางสะอางหรูคู่เคียงโสม
เพียงยลโฉมชมชิดจิตวาบหวาม
หากเลือกหมายชายดีอยู่คู่นงราม
คงมิทรามเสื่อมเข็ญดังเช่นบัว
สบสันต์
© น้ำแนบเนื้อ เหลืองาม หยามบัวหม่น
ใครจะทน หลบตา เมินหน้าหนี
ปทุมงาม ยามยล กมลปรีดิ์
แย้มยวนยี เย้ยยั่ว ให้บัวโรย
นายหอม
© เสียดายบัวบังใบไร้ราศี นวลฉวีผุดผ่องสองปรางเจ้า สลดบัวมัวหม่นจำทนเอา แก้มนงเยาว์ข่มบัวสดหมดสิ้นงาม อรชรอ้อนแอ้นแน่นหนั่นเนื้อ ช่างอะเคื้อเสียสิ้นทั้งโลกสาม สยบแล้วบัวบังใบไยดูทราม เจ้านงรามงามสิ้นทั้งอินทรีย์
พนิดา พนิดา
 
เชิญส่งลำนำเพลงเสียดายบัว


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium