เลย
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง 'พรพิรุณ'
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้เมืองงามรุ่งเรืองวิไลทุกยามนามเขาเรียกว่าเลย
ถิ่นชวนเชยหากใครแม้นลองได้เคยมาถึงเลยชมชื่น
ลำเนาป่าเขาดาษดื่นทัศน์ทิวระรื่นทั้งคืนและวัน
ร่วมงานบุญเดียวกันบายศรีสู่ขวัญทำบุญบั้งไฟ
พระเวสน์ร่วมบุญเดียวกัน
มั่นรักผูกพันเป็นสายเลือดเดียว
พระธาตุศรีสองรักนั่นเหมือนแทนคำมั่นรักกันกลมเกลียว
ไม่แตกแยกกันไปจะรักกันไว้หัวใจแน่นเหนียว
น้องพี่ชาวเลยใจเดียว กระชับมั่นเกลียวรักสามัคคี

แหล่งเมืองเลยอุดมสมคำที่เอ่ยเลยวิไลบุรี
เปี่ยมไมตรีหากใครไหนมาเลยนี่ในฤดีเปรมปลื้ม
โอ้เลยงามล้ำด่ำดื่ม เหลือที่จะลืมปลื้มทรวงห่วงถึง
ติดดวงใจตราตรึงงามภูกระดึงสวยงามสุดซึ้ง
แม้นได้มาพารำพึงทิวทัศน์ติดตรึงซึ้งใจไม่วาย
ยอดภูลมพัดชื่นฉ่ำหอมมาลีร่ำพลิ้วมาไม่คลาย
สิ้นกังวลอาวรณ์เคยทุกข์เร่าร้อนก็พลันสบาย
ล้างสิ้นสิ่งตรมใจกายสุขสันต์ดั่งหมายเมื่อได้มาเลย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงเลย


 
เชิญส่งลำนำเพลงเลย


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium