กลิ่นรักดอกแก้ว
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
แก้วเอ๋ย แก้วโลมดิน ดูหมิ่นศักดิ์ศรีแห่งตน
ร่วงหล่นดังแสนจนนภาจะแล

แก้วจ๋า อกฟ้าเมตตาห็นค่าจนซึ้งแด
ไม่แปรรักแก้วแน่แท้ใจ
เห็นไหมแก้วชีวาว่าใจฟ้าเป็นเช่นไร
โลมดินถิ่นไหน ฟ้าเอื้อมไปช้อนแก้วมาชื่นชม

แก้วเอ๋ยแก้วหอมกลิ่นเย็น หอมเด่นชวนนิยม
เกลือกตมฟ้ายังก้มช้อนมา
ขันแท้ชายชาตรี เปรียบแก้วนี้เมินเมตตา
เชิงชาญต้านปัจจา หญิงศรัทธามิกล้ามาเกี่ยวพัน

แก้วเอ๋ย แก้วแม้เกิดดิน มิสิ้นความสัมพันธ์
ห่างกันฟ้ายังมั่นรักเธอ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ขลุ่ย
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงกลิ่นรักดอกแก้ว


 
เชิญส่งลำนำเพลงกลิ่นรักดอกแก้ว


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium