ลมรัก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หญิง) ยามตะวันอ่อนแสง (ฮัม..)
งามเหลืองแดงแสงทอง (ฮัม..)
แลวิไลชวนให้ปอง
ชาย) สวยพราวฟ้าช่างน่ามอง
หญิง) ผ่องลำยองสีทองสดใส
ลมเจ้าเอยเฉื่อยฉิว
ชาย) สายลมพัดปลิวเร้าใจ
หญิง) ลมนั้นลมอะไร
ชาย) นั้นลมหนาวได้พัดมา
หญิง) ลมนี้เย็นในอุรา
ชาย) เหมือนลมรักโชยผ่านมา
พร้อม) ต้อง (ชื่น) วิญญาณ์พาฉันชื่นชม

หญิง) หวังรักนั้นหนักในใจ
ไม่รู้บอกใครบอกได้แต่ลม
ชาย) โปรดช่วยให้สม
ให้ชื่นอารมณ์อย่าได้ตรมใจ
หญิง) ดูปักษาผกผิน
ชาย) เห็นนกนั้นบินเหลิงใกล้
หญิง) นกนั้นบินเหลิงไกล
ชาย) เหมือนเรานั้นได้หลงมา
หญิง) เราแสนรักนกหนักหนา
ชาย) ขอเป็นนกแทนเถิดหนา
พร้อม) ชื่นวิญญาณ์ไม่รู้หน่ายเลย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... บุญส่ง เจริญวัฒน์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ชวลี ช่วงวิทย์ , โกมล โลกะกลิน-จันทรา โลกะกลิน
ท่อนแรกวรรคสุดท้าย อัดแผ่นร้องไม่เหมือนกัน
ต้องวิญญาณ์(วินัย-ชวลี)
กับ
ชื่นวิญญาณ์(โกมล-จันทรา)
บุญส่ง เจริญวัฒน์

ลำนำเพลงลมรัก


 
เชิญส่งลำนำเพลงลมรัก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium