สวัสดีปีใหม่
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

หญิง 1) สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป
อย่าได้ผูกใจอาวรณ์

หญิง 2) จับมือกันไว้อวยชัย
อวยพรสุขสโมสรเริงรมย์

หมู่หญิง) ความพลั้งพลาดล่วงเกิน
อย่าหมางเมินระทม
รวมน้ำใจให้เกลียวกลม
จงถึงอารมณ์อภัย

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

หมู่ชาย) แย้มยิ้มยินดีปรีเปรมดิ์
สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่
เราผูกใจไว้ไมตรี
ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง
ตั้งต้นทุกทางอย่างดี
มารักกันให้คงมั่นทวี
ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, ชวลี ช่วงวิทย์ นำหมู่สุนทราภรณ์
เพลงนี้บันทึกหลายครั้ง แต่ละครั้ง หญิง-ชาย ร้องสลับไม่เหมือนกัน แต่เรียงเนื้อร้องอย่างเดียวกัน
นิมิตฯ

ลำนำเพลงสวัสดีปีใหม่


© 5……สวัสดีปีใหม่
ศุภฤกษ์ เบิกฟ้า คราปีใหม่….. …….ร้อยดวงใจ แด่มวลมิตร จิตใฝ่หา
ขอขอบคุณ ความหวังดี ที่ผ่านมา…..ต่อเติมค่า ความยิ่งใหญ่ มิตรไมตรี
ย้อนความหลัง เวลา กลับมาใหม่……ยังซึ้งใน สัมพันธ์ ฉันน้องพี่
ผ่านร้อนหนาว ผ่านสุข ทุกข์ทวี………แต่ยังมี คนคอยเตือน เพื่อนเคียงกาย
จะใหม่เก่า ยังรักอยู่ ไม่รู้สิ้น….. ……ใจถวิล ถึงเพื่อนอยู่ มิรู้หาย
หากจากกัน ใจฉัน พลันมลาย…. ….สุขกลับกลาย เป็นเศร้า เหงาฤดี
แม่สายบัว
 
เชิญส่งลำนำเพลงสวัสดีปีใหม่


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium