หญิงอ่อนโลก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หญิงอ่อนโลกอ่อนวัย
ชายถึงลวงหญิงได้เพราะหัวใจหญิงซื่อ
เชื่อว่าจริงจึงยึดถือ
อกเอ๋ยนี่หรือคนซื่อ ชายงาม
หญิงอยู่ฟ้ากิ่งดาว
ชายหวังปองโน้มน้าว ใจหญิงสาวมิห้าม
เชื่อว่าจริงจึงหลงตาม
กลับเป็นรูปงาม ใจทรามเหลือใจ

หญิงอ่อนโลกโง่งม
จึงช้ำใจระบม ทุกข์ถมหมองไหม้
เชื่อว่าจริงจึงหลงไป
อกเอ๋ยเจ็บใจความไม่เดียงสา
เจ็บแล้วจึงรู้
แต่ทั้งที่รู้รักยังฝังสู่อยู่มิลา
ใจนะใจคงเป็นบ้า
ช่างน่าเวทนา หลงเฝ้าบูชารักลวง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม

ลำนำเพลงหญิงอ่อนโลก


 
เชิญส่งลำนำเพลงหญิงอ่อนโลก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium