ค่อนดึก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เพ็ชร
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
..ดึกคืนนี้นี่ไฉนไยไม่หลับ
ดึกเท่าไหร่ใจก็กลับคะนึงฝัน
ดึกเท่าดึกยังรำลึกนึกถึงกัน
ดึกทุกวันรำพันครวญหวนถึงคุณ
..ดึกคืนนี้แม้การุณหนุนแนบน้อง
ดึกแสนดึกกอดตระกองคงอบอุ่น
ดึกคืนก่อนนอนสะท้านหวานละมุน
ดึกนี้คุณมาร้างไปให้ตรอมตรม
..โอ้ลมเอ๋ยรำเพยผ่านวานช่วยข้า
บอกเขาว่าข้าพิไลไร้สุขสม
บอกเขาว่าข้าน้อยคอยเฝ้าตรม
บอกเขานะสายลมว่าข้าวอน
..ดึกคืนนี้มีแต่เพียงเสียงเพลงพร่ำ
เตือนความจำมิให้เลือนเหมือนหลอกหลอน
เป็นเพลงรักอันหวานล้ำคำอาวรณ์
ฝากลมจรไปให้พี่ที่รักเอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์

ลำนำเพลงค่อนดึก


 
เชิญส่งลำนำเพลงค่อนดึก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium