ยอดพธูบูรพา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้ศรีเสาวลักษณ์ศักดิ์สุรางค์
สมแล้วนางกลางใจอันใฝ่หา
บุญแล้วสวรรค์ขวัญพธูผู้โสภา
เป็นนางงามบูรพาสุราลัย
โอ้โฉมโสมเสลาเจ้าสุดา
ฉายนภาลาวัณย์วามไสว
ดังโฉมฉายสายทิพย์ทองส่องฤทัย
พราวประไพไปด้วยฝันอันพร่างพรม

ยอดพธู ยอดพธูบูรพา
คือสมญานารีที่งามสม
ยอดพธูคู่หล้าฟ้าสังคม
อันชวนชม ชวนชื่นรื่นโลมใจ
โอ้โฉมโสมสวรรค์หล่นโลมดิน
ธรณินทร์ยินดีมีเจ้าไว้
เป็นขวัญแคว้นแสนสำรวยด้วยหญิงไทย
งามกว่าใครในโลกฝันอันรื่นรมย์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์


ลำนำเพลงยอดพธูบูรพา


 
เชิญส่งลำนำเพลงยอดพธูบูรพา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium