รำวงรื่นเริงสำราญ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(พร้อม) รื่นเริงสำราญสบาย
ทั้งใจและกายสนุกสุขศานต์
หนุ่มสาวถึงคราวสราญ
ทุกคนชื่นบานสำราญฤทัย

ช) คนดีของพี่ก็มา
สวยดังดาราติดตาตรึงใจ
เชิญรำแม่งามวิไล
เสียแรงตั้งใจ คงได้ชื่นชม
หญิง) โปรยปรายยิ้มชายมองมา
เพ่งพิศติดตาใบหน้าคายคม
เพลินใจเร้าในอารมณ์
น่ารักน่าชมงามสมจริงเอย

(ร้องทั้งหมดสี่เที่ยวโดยแบ่งเป็นสองช่วง ช่วงละสองเที่ยว และเที่ยวที่สี่ร้องพร้อมกันหมดตั้งแต่ต้นจนจบ)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์

ลำนำเพลงรำวงรื่นเริงสำราญ


 
เชิญส่งลำนำเพลงรำวงรื่นเริงสำราญ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium