รำวงเริงเพลงกลองยาว
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ญ.) ยามตะวันตกลับ อับแสงมัวตา
ช.) ยามดวงเดือนส่องฟ้าแจ่มขาวพราวพรรณ
ญ.) สุขสนุกสำราญไปตามเพลง
ช.) สุขสนุกครื้นเครงกลางดวงจันทร์
ญ.) ยามเย็นตะวันลับไปกับตา
ช.) ยามดึกก็จันทราจะไกลพลัน
พร้อม)เพลงนี้ไม่ผันแปรไป
ญ.) เพลงกลองยาวกล่อมขวัญสุขสันต์เริงรื่น
ช.) เพลงกลองยาวกล่อมคืนกล่อมวันฝันใฝ่
ญ.) หากจะขาดแสงเดือนดาราส่อง
ช.) มืดสนิทมิดมองไม่เท่าไหร่
ญ.) เราร่วมสุขสนานสราญรมย์
ช.) มีเพลงกล่อมอารมณ์กล่อมดวงใจ
พร้อม)โลกนี้วิไลแพรวพราว
โปรดฟังบรรเลงเพลงกล่อมดวงฤดี นี่ละกลองยาว....
มากมายเป็นราว ตีแข่งกันระนาวเร่งเร้าบรรเลง....
แม้ใครเศร้าอารมณ์ระทมเหงา
ฟังเพลงแบบกลองยาวครั่นครื้นเครง
คลายทุกข์ด้วยเพลง กลองยาว

(ซ้ำตั้งแต่ต้น)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์

ลำนำเพลงรำวงเริงเพลงกลองยาว


 
เชิญส่งลำนำเพลงรำวงเริงเพลงกลองยาว


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium