กรุงเทพฯสองร้อยปี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้กรุงเทพมหานคร
ศรีโกสินทรวอนวัฒนา
ยั้งยืนรี่นรมย์สมบูรณ์มา
นานนิจจาโอ้นานนิจจา
เล่ามาช้านานกว่าสองร้อยปี

แก้วกรุงเกิดเฉิดชัชวาล
เหมือนดังวิมานบนฐานธาตรี
โฉมกรุงเทพฯ ฟ้าท้าชีวี
เริงฤดีด้วยรมณีย์
แสงสีชีวิตจิตใจของไทย

ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เปิดไปไกลโพ้นพันปี
ยุคใดไหนมีเมืองหลวงวิไล
รัฐใดไหนมีศรีศักดิ์สูงไกล
เหมือนเมืองวิไลไฉไลรุจี

โอ้บุญบาทราษฎร์รัฐรองเรือง
พระทรงสรรค์เมืองเฟื่องฟ้าธาตรี
พุทธยอดฟ้าพระภูมี
องค์พระจอมจักรีนั้นมี
เดชบุญหนุนเนืองประเทืองฐานธรรม

โอ้กรุงเทพฯ เทพคุ้มครองเมือง
พระไตรรัตน์เรืองเฟื่องศีลฟูธรรม
วัดไทยใต้ฟ้าชะตากรรม
ยืนรับกรรมที่ตัวเขาทำ
จะพึงน้อมนำชั่วดีฉันใด

ผู้คนมากหลากไหลไปมา
ทั้งเรือรถราแล่นล้ามาไป
ร้านรวงห้วงแถวเป็นแนวไกล
ชีวิตไทยโอ้ชีวิตไทย
หมุนไปเวียนไปใต้วงสังคม

ราชธานีไทย
กว้างไกลไพศาลเสรี
กว่าสองร้อยปียังชี้ชวนชม
โฉมฟ้าโฉมดินโสภิณภิรมย์
โฉมคนสังคมสมดีสมนาม

โอ้กรุงเทพมหานคร
ศรีโกสินทรยังน้อมชูนาม
เหนือเดือนใต้ดาววับวาววาม
โกสินทร์งามโอ้โกสินทร์งาม
ท่ามกลางฟ้าดินถิ่นทองของไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... Rexko
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
เพลงกรุงเทพฯ สองร้อยปี แต่งขึ้นโดยใช้ทำนองเพลงกรุงเทพฯ ราตรี ใช้บรรเลงเมื่อคราวฉลองครบรอบสองร้อยปีกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2525)
20 ปีต่อมา (พ.ศ.2545) วงดนตรีสุนทราภรณ์ ได้นำเพลงนี้มาบรรเลงโดยเปลี่ยนเนื้อร้อง 2 จุดให้เป็นปัจจุบัน คือ
"เล่ามาช้านานกว่าสองร้อยปี" เปลี่ยนเป็น "เล่ามาช้านานสองร้อยยี่สิบปี"
"กว่าสองร้อยปียังชี้ชวนชม" เปลี่ยนเป็น "สองร้อยยี่สิบปียังชี้ชวนชม"
Rexko

ลำนำเพลงกรุงเทพฯสองร้อยปี


 
เชิญส่งลำนำเพลงกรุงเทพฯสองร้อยปี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium