กิจกรรมสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์
จะไปปรากฎในตารางกิจกรรมในห้องกิจกรรมสมาชิก

 
ผู้จัดกิจกรรมต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของบ้านคนรักสุนทราภรณ์เป็นอย่างดี
และต้องตระหนักว่าจะไม่จัดกิจกรรมเพื่อค้ากำไรหรือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจใด ๆ ทั้งสิ้น

วันที่จัดกิจกรรม เดือน พ.ศ.

ชื่อกิจกรรม 

 

สถานที่

 

ผู้รับผิดชอบ (ให้ระบุชื่อเจ้าของงาน แม่งาน หรือเจ้าของสถานที่)

 

เวลาที่จัดกิจกรรม ระบุเวลาเริ่มและเวลาเลิก

 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ถ้าหารหรือแชร์กัน โปรดระบุ)

 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายว่าครอบคลุมอะไรบ้าง


จำนวนคน (ระบุจำนวนสูงสุด ถ้าไม่จำกัด ให้ระบุ ไม่จำกัด)


รายละเอียดการแต่งกาย


รายละเอียดอื่น ๆ หรือคำเชิญชวน


ผู้ประกาศ

โปรดดูแลสมาชิกที่ไปร่วมกิจกรรมให้ดีที่สุด
แม้ว่ากิจกรรมนี้จะไม่ใช่กิจกรรมที่จัดเป็นทางการในนามบ้านคนรักสุนทราภรณ์ก็ตาม

เว็บนี้ไม่สนับสนุนหรืออนุญาตให้มีการเรี่ยไรเงินจากสมาชิก ไม่ว่าเพื่อกิจการใด