วิสุทธิ์

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
19 กันยายน 62
เลขที่สมาชิก 430129
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 67 ปี
ลงทะเบียนเมื่อ 19 กันยายน 62 เวลา 10:25 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ยรรยงค์ เสลานนท์
เพลงที่ชื่นชอบ : คมตา
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เว็ปบ้านคนรักสุนทราภรณ์

ขอบคุณบ้านคนรักสุนทราภรณ์ที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ที่ชื่นชอบบทเพลงของสุนทราภรณ์ได้มีโอกาสแสดงออกแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นการอนุรักษ์เพลงสุนทราภรณ์ให้เป็นสมบัติของชาติตลอดไป และเพื่อเผยแพร่ให้ชนรุ่นหลังได้รู้จักบทเพลงที่ทรงคุณค่า.........