น้าต้อย

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
22 กรกฎาคม 49
เลขที่สมาชิก 412177
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 69 ปี 3 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 22 กรกฎาคม 49 เวลา 15:50 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : คุณครูเอื้อ , วินัย , เลิศ , สมศักดิ์ , มัณฑณา ,เพ็ญศรี,วรนุช , ศรีสุดา , บุษยา , รวงทอง , มาริสา, ยรรยงค์,และชาวคณะสุนทราภรณ์ทุกท่าน
เพลงที่ชื่นชอบ : ทุกบทเพลงของสุนทราภรณ์โดยเฉพาะเพลงฉันยังคอยเพื่อคุณ หงส์เหิร น้ำตาดาว ฯลฯ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก การทดลองค้นใน Internet

เป็น Webs.ที่ดีมีคุณค่า ทำให้คนรุ่นหลัง(ปัจจุบัน-อนาคต)สามารถเข้าถึงความหมายและคุณค่าของความเป็นสุนทราภรณ์ได้เป็นอย่างดีทั้งในด้านของคำประพันธ์เนื้อร้อง ดนตรี และเสียงร้องของนักร้องที่ผสมประสานกันอย่างกลมกลืน นุ่มนวล ไพเราะ น่าฟัง ได้อารณ์เพลงขณะฟังเพลงทำให้มองเห็นภาพพจน์ที่ผู้ประพันธ์เขียนเป็นบทเพลง อีกทั้งนักร้องที่ขับร้องแต่ละบทเพลง สามารถถ่ายทอดบทประพันธ์ขับกล่อมเป็นเสียงร้องผสมประสานเสียงดนตรีที่บรรเลงตามจังหวะและท่วงทำนองเพลงได้อย่างนิ่มนวลเสนาะโสต ชวนให้น่าติดตามรับฟังได้อย่างมิรู้หน่าย..........