tu

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
14 พฤษภาคม 50
เลขที่สมาชิก 413513
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 76 ปี 7 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 14 พฤษภาคม 50 เวลา 16:54 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ครูวินัย ครูเอื้อ
เพลงที่ชื่นชอบ : ฝั่งน้ำ ชีวิตกับสังคม จังหวะชีวิต
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก สมาชิกเก่า

มีคุณประโยชน์.........