แอ๋ม

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
26 มิถุนายน 50
เลขที่สมาชิก 413937
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 46 ปี 8 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 26 มิถุนายน 50 เวลา 14:51 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ผ่องศรี วรนุช
เพลงที่ชื่นชอบ : สัญญารัก
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก อินเตอร์เน็ต

เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องการรวบรวมผลงานเพลงเก่าๆ ไว้ของอดีตศิลปิน ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากพวกเราชาวไทย เพื่อเป็นการเตือนสติถึงวัยรุ่นในปัจจุบันมิให้ลืมชาติกำเนิดของตนสิ่งที่มีคุณค่า บ้านคนรักสุนทราภรณ์ปลูกจิตสำนึกให้คนไทยหันมานิยมเพลงเก่าๆ ที่มีความหมายไม่ใช่นิยมเพลงของต่างชาติ.........