สุรสิทธิ์ ณ นคร

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
21 กรกฎาคม 50
เลขที่สมาชิก 414205
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 71 ปี 10 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 50 เวลา 13:11 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ม.ร.ว.ถนัดศรี สุนทราภรณ์
เพลงที่ชื่นชอบ : หวงรัก
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก สิรินันท์ ณ นคร(บุตรสาว)

อยากให้มีรายนี้ตลอดไป หากจะตัองให้ช่วยเหลืออะไรบ้างก็ยินดีช่วยตามอัตภาพ.........