บอน

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
21 กรกฎาคม 50
เลขที่สมาชิก 414207
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 68 ปี 10 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 50 เวลา 16:34 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : นพดล ชาวไร่เงิน เลิศ ประสมทรัพย์
เพลงที่ชื่นชอบ : ลาที่ปากน้ำ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก GOOGLE.COM

อยากให้ช่วยกันรักษาดูแล บทเพลงสุนทราภรณ์ ให้เป็นเหมือนสมบัติชาติไทย เพื่อให้คนรุ่นต่อไป เรียนรู้ สืบเนื่องวัฒนธรรมหรือแบบฉบับของสุนทราภรณ์ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของไทยในปัจจุบันและอนาคต.........