ใบสน

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
28 กรกฎาคม 50
เลขที่สมาชิก 414273
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 65 ปี 6 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 28 กรกฎาคม 50 เวลา 21:03 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : สุเทพ วงค์คำแหง รวงทอง ทองลั่นทม รุ่งฤดี แพร่งผ่องใส
เพลงที่ชื่นชอบ : -
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก อินเทอร์เน็ต

รัก เคารพ ในครูเพลงมากครับ
จึง เข้าหาผู้ที่มีรสนิยมเดียวกัน ครับ.........