หลวงใต้

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
8 กันยายน 50
เลขที่สมาชิก 414593
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 75 ปี
ลงทะเบียนเมื่อ 8 กันยายน 50 เวลา 11:40 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : สุนทราภรณ์
เพลงที่ชื่นชอบ : ก่อนจากกัน
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก อินเตอรเน็ตสุดยอด

เป็นอมตะของคนไทย.........