ครูน้อง

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
25 พฤศจิกายน 50
เลขที่สมาชิก 415671
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 64 ปี 1 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 50 เวลา 14:58 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ทุกท่าน โดยเฉพาะ คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี ม.ร.ว.ถนัดศรี
สวัสดิวัฒน์ คุณศรีสุดา คุณเลิศ คุณดาวใจ ไพจิตร

เพลงที่ชื่นชอบ : ทุกเพลงของวงสุนทราภรณ์
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก ค้นหาเองจาก Internet เพราะสนใจ

ดีใจที่ค้นพบ เวปไซด์นี้ เพราะจะได้อนุรักษ์และส่งเสริมเพลงที่เป็นต้นแบบของภาษาไทยจริงๆ เกี่ยวกับทักษะทางภาษาได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษาที่สละสลวย มีความงามทางภาษา เลือกใช้ถ้อยคำสำนวนที่มีความหมาย ไพเราะ กินใจ ได้อารมณ์ นอกจากนั้น ยังเป็นการเชิดชูครูเพลงสุนทราภรณ์ ผู้ที่เป็นอัจฉริยะ ที่พวกเราภาคภูมิใจและอยากให้อนุชนรุ่นปัจจุบันได้มีความเข้าใจ และสัมผัสได้ด้วยตนเอง จะทำให้มีจิตใจที่อ่อนโยน ไม่ก้าวร้าว สังคมจะได้เป็นสุข บ้านเมืองจะได้สงบสุขเสียที.........