กุหลาบขาว

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
17 มีนาคม 51
เลขที่สมาชิก 417127
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 50 ปี 5 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 17 มีนาคม 51 เวลา 17:20 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ดาวใจ ไพจิตร รุ่งฤดี เพ่งผ่องใส
เพลงที่ชื่นชอบ : หนึ่งหญิงสองชาย ทำไมทำกับฉันได้ ดาว
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก อินเตอร์เน็ต

เป็นการส่งเสริมให้คนที่รักและชื่นชอบในเพลงลูกกรุงได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ได้ถ่ายทอดและอนุรักษ์ไว้ซึ่งมรดกของชาติ อีกทั้งได้ส่งข่าวคราว ทำกิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์ร่วมกัน.........