aead

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
28 มีนาคม 51
เลขที่สมาชิก 417275
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 33 ปี 1 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 28 มีนาคม 51 เวลา 21:03 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : วินัย จุลละบุษปะ
เพลงที่ชื่นชอบ : เสียดายเดือน
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก Search

มีคุณค่าในการอนุรักษ์เพลงเก่า.........