นู๋นิด

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
13 เมษายน 51
เลขที่สมาชิก 417447
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 31 ปี 5 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 13 เมษายน 51 เวลา 11:54 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ชอบนักร้องสุนทราภรณ์ทุกท่าน
เพลงที่ชื่นชอบ : ชอบทุกเพลงที่เป็นเพลงสุนทราภรณ์
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก พี่ไพสิน

เคยฟังกับมารดา และรู้สึก ประทับใจในเพลงสุนทราภรณ์ ทั้งทำนอง และเนื้อร้องที่มีคุณค่า ต่อมรดกทางวัฒนธรรมในการใช้ภาษาไทย ได้อย่าง ถูกต้อง ลงตัว
และสวยงาม ตาม คีตลักษณ์ ฉันท์ลักษณ์ ได้อย่างถูกต้อง และเป็น แบบอย่างแก่เยาวชนรุ่นหลัง ได้ศึกษา สืบต่อไป และขอฝากเนื้อ ฝากตัว กับ ลุง ป้า น้า อา และพี่ๆ ของบ้านรักสุนทราภรณ์ ได้โปรดให้ความเมตตา และคำแนะนำ เพิ่มเติมด้วย กราบขอบพระคุณคะ.........