ทศพร

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
1 กันยายน 51
เลขที่สมาชิก 419051
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 71 ปี 8 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 1 กันยายน 51 เวลา 11:13 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : นพดฬ ชาวไร่เงิน
ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์
ยรรยงค์เสรานนท์

เพลงที่ชื่นชอบ : นิทราสวาท รักเพียงใจ คอยลม
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เพื่อนเพลงครับ

เพลงสุนทราภรณ์เป็นเพลงที่มีคุณค่า สมควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานได้รู้จัก.........