DexterPooh

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
21 สิงหาคม 47
เลขที่สมาชิก 410637
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 41 ปี 4 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 21 สิงหาคม 47 เวลา 20:05 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : วินัย จุลละบุษปะ, ยรรยงค์ เสลานนท์, บุษยา รังสี, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
เพลงที่ชื่นชอบ : ละครชีวิต, สั่งธาร, นิมิตสวรรค์, น้ำใจ ฯลฯ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก Search Engine (www.google.com)

สื่อกลางของบทเพลงอมตะ เป็นสังคมดี ๆ ของคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เป็นประโยชน์มาก ๆ ครับ.........