numkinow

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
15 มกราคม 52
เลขที่สมาชิก 420411
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 50 ปี 8 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 15 มกราคม 52 เวลา 12:45 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ชรินทร์ นันทนาคร
เพลงที่ชื่นชอบ : -
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก แม่

ช่วยกัน อนุรักษ์ เพลงเก่าๆที่มีความไพเราะให้ คงอยู่สืบไป.........