ต๋อย1

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
8 พฤษภาคม 52
เลขที่สมาชิก 421289
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 75 ปี 4 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 52 เวลา 17:43 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : -
เพลงที่ชื่นชอบ : -
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก www.google.com

เป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์เปิดโอกาสให้ทุกคนมีความสุขจาการร้องเพลง และใช้ฝึกฝนพัฒนาให้ขับร้องเพลงได้ไพเราะยิ่งขึ้น.........