ครูนง

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
31 พฤษภาคม 52
เลขที่สมาชิก 421467
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 64 ปี 2 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 31 พฤษภาคม 52 เวลา 21:56 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ศรีสุดา
เพลงที่ชื่นชอบ : ท่าน้ำ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก อินเทอร์เน็ต

เป็นการเปิดโอกาสให้สิ่งที่ดีที่สุดสิ่งหนึ่ง ที่เป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาไทยได้คงอยู่ให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จัก และภาคภูมิใจ.........