อ๊อด(บ้านหัวกระบือ)

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
9 ธันวาคม 52
เลขที่สมาชิก 423035
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 69 ปี 1 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 9 ธันวาคม 52 เวลา 09:38 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : วินัย จุลบุษปะ เลิศ ประสมทรัพย์ ศรีสุดา รัชตะวัน
รวงทอง ทองลั่นทม เพ็ญศรี พุ่มชูศรี และทุกท่าน

เพลงที่ชื่นชอบ : แม่ทูนหัว โลกหมุนเวียน และทุกเพลงของคณะสุนทราภรณ์
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก จากwebsite

ช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมเพลงคณะสุนทราภรณ์ให้มีความยั่งยืนและแพร่หลาย เป็นมรดกล้ำค่าคู่คนไทย.........