โกรกกราก

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
9 ธันวาคม 52
เลขที่สมาชิก 423037
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 61 ปี 9 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 9 ธันวาคม 52 เวลา 15:04 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : รวงทอง
เพลงที่ชื่นชอบ : ขอรักคืน
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เน็ท

เป็นสิ่งดีที่มีคนรุ่นใหม่ช่วยกันรักษาเพลงอันไพเราะเอาไว้มิให้สูญหายไปกับเจ้าของเพลง.........