TP

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
12 ธันวาคม 52
เลขที่สมาชิก 423073
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 61 ปี 2 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 12 ธันวาคม 52 เวลา 22:05 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : เพ็ญศรี พุมชูศรี
เพลงที่ชื่นชอบ : คำรำพัน
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก internet

เป็นเว็ปไซด์ที่ดีอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านการดนตรีที่พราะสวยงามให้แก่คนรุ่นหลังได้สืบค้นข้อมูลดีมาก.........