<[m]-T-[p]>

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
8 พฤษภาคม 48
เลขที่สมาชิก 411039
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 31 ปี 9 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 48 เวลา 18:36 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : มัณฑนา โมรากุล
บุษยา รังสี
ครูเอื้อ สุนทรสนาน
วงลีลาศ (ศรีสุดา รัชตะวรรณ,เลิศ ประสมทรัพย์)

เพลงที่ชื่นชอบ : ผู้แพ้รัก ภูกระดึง เมื่อไรจะให้พบ ฟ้าคลุ้มฝน ฝนหยาดสุดท้าย สมมติว่าเขารัก ฯลฯ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก การSearchหาเพลงสุนทราภรณ์

คิดว่าเป็นเว็บที่ดี ทำให้คนที่รักบทเพลงของสุนทราภรณ์ได้รู้จักสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้น.........