นู๋ตู่

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
17 มิถุนายน 48
เลขที่สมาชิก 411121
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 54 ปี 5 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 17 มิถุนายน 48 เวลา 13:56 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : สุนทราภรณ์
เพลงที่ชื่นชอบ : นำตาลใกล้มด ฝนหยาดสุดท้าย พรานทะเล หิมพานต์ นวลปรางนางหมอง พระเจ้าทั้งห้า อุษาสวาท (ชอบทุกเพลงที่เป็นของสุนทราภรณ์)
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก เปิดผ่านwebsite.

ดีใจที่มีบ้านคนรักสุนทราภรณ์เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คนรุ่งใหม่ที่ชื่นชอบเพลงของสุนทราภรณ์ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อเพลงที่ได้รับฟังถึงแม้ว่าสุนทราภรณ์จะได้เสียชีวิตไปนานแล้วแต่เพลงของท่านยังอยู่ในใจของพวกเราเสมอ สิ่งที่ชอบและประทับใจในวงสุนทราภรณ์มากที่สุดก็คือการได้รับฟังเพลงที่มีเนื้อหาสาระและมีความหมายในเนื้อเพลงที่แต่ง สามารถบรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างไพเราะเพราะพริ้งรุซึ้งถึงบรรยากาศในเนื้อเพลงที่ร้องในขณะนั้นได้อย่างดี เราคนไทยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ควรที่จะร่วมกันอนุรักษ์เพลงเก่าที่ทรงคุณค่าให้อยู่กับเราตลอดไป.........