ณภัทร

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
25 มิถุนายน 48
เลขที่สมาชิก 411139
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 50 ปี 5 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 25 มิถุนายน 48 เวลา 00:42 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส มัณฑนา โมรากุล
เพลงที่ชื่นชอบ : สิ้นรักสิ้นสุข กลิ่นราตรี เพลงราตรี พรหมลิขิต พรพรหม เงาของใคร
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก yahoo.com

เป็นศูนย์รวมของผู้มีใจรักในดนตรีและบทเพลงอมตะอันล้ำค่ายิ่ง.........