MR Bom

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
20 กันยายน 53
เลขที่สมาชิก 425035
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 31 ปี 6 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 20 กันยายน 53 เวลา 22:18 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : สุปาณี พุกสมบูรณ์, ศรีสุดา รัชตะวรรณ,
เพลงที่ชื่นชอบ : ภาษารัก
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก www.google.co.th

รู้สึกมีความชื่นชอบ และต้องขอขอบพระคุณที่ได้มีเวปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ข่าวสาร และให้ความรู้เกี่ยวกับวงดนตรี นักร้อง เพลง ฯลฯ ของวงดนตรีสุนทราภรณ์.........