ice

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
7 ตุลาคม 53
เลขที่สมาชิก 425129
 
 
 
 
เพศหญิง อายุ 56 ปี 10 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 7 ตุลาคม 53 เวลา 18:33 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : คุณโฉมฉาย และอีกหลายท่าน
เพลงที่ชื่นชอบ : เพลงสุนทราภรณ์
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก หาเพลงสุนทราภรณ์

ดีค่ะ เหมือนสร้างเครือข่ายที่อนุรักษ์เพลงเก่าๆ ซึ่งเป็นอมตะ
และมีภาษาที่สวยงาม ไว้เป็นมรดกของชาติ สืบต่อไป
.........