แจ๊ค

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
3 กรกฎาคม 48
เลขที่สมาชิก 411183
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 53 ปี 7 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 3 กรกฎาคม 48 เวลา 19:12 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : ทุกคนในสุนทราภรณ์ อรวี สัจจานนท์ อุเทนพรมมินทร์ ปันดดา เรื่องวุฒิ ที่ร้องเพลงสุนทราภรร์ เพราะมากๆ
เพลงที่ชื่นชอบ : -พรานไพร
-บ้านเรือนเคียงกัน

รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก google.com

ดี มีการรวมกลุ่มของคนรักสนุทราภรณ์.........