นู๋โต้ง

 
เป็นสมาชิกบ้านคนรักสุนทราภรณ์เมื่อ
28 มกราคม 54
เลขที่สมาชิก 425801
 
 
 
 
เพศชาย อายุ 63 ปี 3 เดือน
ลงทะเบียนเมื่อ 28 มกราคม 54 เวลา 14:20 น.
นักร้องสุนทราภรณ์ที่ชื่นชอบ : สุนทราภรณ์, วินัย จุลบุษปะ, มัณฑณา โมรากุล, บุษยา รังสี, รวงทอง ทองลั่นทม
เพลงที่ชื่นชอบ : สนสามพราน, อ่างแก้ว, เอื้องขวัญ, แดนนภา, ผู้แพ้รัก, เพื่อคุณ ฯลฯ
รู้จัก "บ้านคนรักสุนทราภรณ์" จาก google

มีการพัฒนาต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เข้าชมจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกครั้ง.........